Υπηρεσίες

Η εισαγωγική και εξαγωγική μας δραστηριότητα, πρώτιστα βασίζεται σε στοχευμένες συνεργασίες με συγκεκριμένες παραγωγικές μονάδες, οι οποίες έχουν επιλεγεί από εμάς με αυστηρότατα κριτήρια και στάνταρντς, που έχουν να κάνουν με τις εγκαταστάσεις και την τήρηση των κανόνων υγιεινής, την επιλογή και συλλογή των πρώτων υλών,  τις μεθόδους παραγωγής και συσκευασίας και γενικότερα, την επί σειρά ετών δοκιμασμένη και επιτυχημένη παρουσία τους στην αγορά. Επιπλέον, τα εξειδικευμένα/καινοτόμα υψηλού ποιοτικού επιπέδου προϊόντα, να συνοδεύονται από ανταγωνιστικές τιμές, προς όφελος του τελικού καταναλωτή.